Старобългарски речник
ꙁвѧꙁат 
ꙁвѧꙁат -ꙁвѧжѫ -ꙁвѧжеш св Свържа с обща верига, навържа мѫтелꙗ повелѣста ꙁвлѣшт ѧ  ꙁвꙙꙁавъше ѧ вест на брѣгъ морѣ С 79.22 Изч С ꙁвꙙꙁат Нвб Срв вежа остар диал ВА РБЕ ДА