Старобългарски речник
ꙁвѣсть 
ꙁвѣсть - ж по ꙁвѣст γνησίως Искрено, истински блаж ѹбо по ꙁвѣст пострадавъшааго мѫен да бѫдеш мѫенкъ волеѭ С 82.9 Изч С Нвб Срв извест ’известие вест’ ж ВА НТ Дюв НГер МлБТР ЕтБАН ДА