Старобългарски речник
ꙁвѣстъ 
ꙁвѣстъ -ꙑ прил 1. Сигурен, който знае с увереност нещо тако ѹбо мꙑслꙙштема ма. бꙑстъ нѣто сіце невѣрънꙑмъ не ꙁвѣсто вѣрьнꙑмъ же  ꙁѣло (не) ꙁвѣсто С 210.22, 23 2. Твърд, крепък  благодѣть отъ мене въꙁьмъше на вѣрѫ ꙁвѣстѫ прдѫтъ С 314.8 ꙁвѣстъ сѧ сътворт πληροφορέω Остана верен някому петръ добрѣ покаꙗвъ сꙙ... въ прьвꙑѧ пакꙑ вѣрꙑ сꙗн вьнде. а юда обдѣ покаан... не вьста н въсплака сꙙ... нъ тъѭ сло сплетъ дꙗволѹ. ꙁвѣстъ сꙙ сътвор С 363.3 ꙁвѣсто слово πληροφορία Пълна увереност, убеденост прмш ꙁвѣсто слово бесѣдꙑ моѧ хран С 239.18 Изч С Гр βέβαιος Нвб Ø