Старобългарски речник
ꙁвраеват 
ꙁвраеват -ꙁвраѹѭ -ꙁвраѹш св несв Излекувам боу помолвъ сꙙ. абь ꙁвраевана го съподоб С 560.11 нколже се ѧꙁ ꙁвраѹмѣ бꙑват С 556.29 Изч С Нвб Срв изврачувам НГер МлБТР БТР