Старобългарски речник
ꙁвестII 
ꙁвест -ꙁвеꙁѫ -ꙁвеꙁеш св Изкарам, извлека на брега, на сушата [кораб, лодка и под.] ꙁвеꙁъше кораблѣ на сѹхо  оставьше вьсе вь слѣдъ его дѫ М Лк 5.11 З А Изч М З А Гр κατάγω Нвб Срв извозя, веза диал НГер МлБТР