Старобългарски речник
ꙁваꙗт 
ꙁваꙗт -ꙁваѭ -ꙁваш св Изваям с бо не вдꙙтъ. н глагол҄ѭтъ н ходꙙтъ. н слꙑшꙙтъ камен сѫште. ловѣкꙑ ꙁваꙗн.  въ вдъ ловѣьскъ ображен С 177.7 Изч С Гр γλύφω Нвб извая ОА Дюв МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР РБЕ Срв изваям