Старобългарски речник
ꙁбꙑт 
ꙁбꙑт -ꙁбѫдѫ -ꙁбѫдеш св 1. Остане [ми] в излишък, дойде [ми] в повече  сплъншѧ дъва на десѧте коша ѹкрѹхъ. отъ пѧт хлѣбъ ѩънꙑнꙑхъ. ꙇже ꙁбꙑшѧ ѣдъшемъ М Йо 6.13 ꙇ ѣшѧ ꙇ насꙑтшѧ сѧ вс. ꙇ въꙁѧшѧ ꙇꙁбꙑвъшѧѩ ꙇмъ. ѹкрѹхъ. коша дъва на десѧте З Лк 9.17 н едінъ отъ ніхъ не іꙁбꙑстъ СП 105.11 ꙇмѫштюмѹ бо весьде дано бѫдетъ  ꙁбѫдетъ М Мт 25.29 З,СК. Срв. С 370.4 С377.29 ꙇмѫщюмѹ бо дастъ сѧ. ꙇ ꙁбѫдетъ емѹ М Мт 13.12 З 2. Избавя се да въстан  ꙁбѫдѫ мѫкꙑ сеіꙙ [!] С 222.16 да бꙑ напаст ꙁбꙑлъ С 361.18 М З А СК Е СП С Гр περισσεύω ἀπαλλάσσομαι ῥύομαι ὑπολείπω λυτρόομαι σώζομαι τὸ περισσεῦσαν λύσιν εὑρίσκω іꙁбꙑт Нвб Ø