Старобългарски речник
ꙁбл҄ьват 
ꙁбл҄ьват -ꙁблюѭ -ꙁблюш св Повърна аще кꙿто болѣꙁн рад іꙁблюетъ брашеньце в҃ дьн да посттꙿ сѧ  еже естъ ꙁбльвалъ. да съхрантъ на огн СЕ 103а 11, 13 аште т реетъ пото ꙁлъъ  оцьтъ сплъ рьц мꙋ да мꙑ сьмрьтоносьнъ ꙗдъ ꙁмнъ ꙁблюмъ С 484.10 Изч СЕ С Гр ἐξεμέω іꙁбльват Нвб изблювам диал Дюв НГер МлБТР ДА изблюем диал ДА Срв изблъвам диал Дюв НГер ДА избълвам ОА ВА АК Бот НТ МлБТР БТР АР изблъвна МлБТР