Старобългарски речник
ꙁбват 
ꙁбват -ꙁбваѭ -ꙁбваш несв Избивам, убивам всички или мнозина на ѹтрьѣ іꙁбіваахъ вьсѩ грѣшьнꙑѩ ꙁемлі СП 100.8 пото бол вашꙙ ꙁбвате враа хъ ѹморт хотꙙште С 388.20 Изч СП С Гр ἀποκτείνω ἀποκτέννω іꙁбіват Нвб избивам ОА ВА НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА