Старобългарски речник
ꙁбавлꙗт 
ꙁбавлꙗт -ꙁбавлꙗѭ -ꙁбавлꙗш несв Избавям, спасявам някого гі къто подобенъ тебѣ. їꙁбавлѣѩ нща їꙁдрѫкꙑ прѣпьш(...)хъ его. ї нща і ѹбога отъ расхꙑщаѭщіхъ СП 34.10 блс. дше моѣ гѣ... ꙁбавлѣѭщаго отъ стьлѣньѣ жвотъ тво СП 102.4 тꙑ ес бъ нашъ... отъ съмрът ꙇꙁбавлѣѩ СЕ 27b 20—21 хвалмъ тѧ гі ꙇꙁбавльшааго... раба твоего сего. ѡтъ сѹетънааго жтѣ сего мра СЕ 81а 18 не вьꙁьрі же на жідовъскѫѭ ꙁълобѫ. ні ѣко благодѣтелѣ осѫждаѭште. ꙇꙁбавлѣѭтъ ѹбіцѫ К 10b 37  їꙁбавьꙗѭшта мꙙ отъ вьсѣхъ ꙁълꙑхъ твохъ ѹмꙑшлꙗ С 4.20 стъ господь...  тъ мꙙ ꙁбавъꙗтъ.  хрант. непороьна отъ рѫкъ вашхъ С 269.20 СП СЕ К С Гр ῥύομαι λυτρόω προτιμάω їꙁбавьꙗт ꙁбавъꙗт ꙁбавлѣт їꙁбавлѣт ꙇꙁбавлѣт Нвб избавлявам остар ОА ВА АК Срв избавям ОА ВА АК Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА