Старобългарски речник
ꙁбавт сѧ 
ꙁбавт сѧ -ꙁбавлѭ сѧ -ꙁбавш сѧ св Спася се, избавя се дша наша ѣко пьтца іꙁбавтъ сѩ отъ сѣт ловѩштіхъ СП 123.7 СП Гр ῥύομαι іꙁбавт сѩ Нвб избавя се ОА ВА АК Бот Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ ДА избавим се диал ДА