Старобългарски речник
жде 
жде нареч съюз 1. Въвежда подчинени определителни изречения, които се отнасят към съществителни, означаващи място: където велкъ же день творꙙште аполѡнѹ. въ пештерѣ ко страшьнѣ  темънѣ. жде по обꙑаю мъ бѣаше творт съборъ саѹрьскѹѹмѹ градѹ С 26.15 стꙑ же кононъ ... обрѣте ѧ на мѣстѣ жде хъ бѣ оставлъ С 32.7 вьлѣꙁъше въ хлѣвнѫ жде мѫааше вовода роба хрстосова С 51.9 то м дасте  покажѫ вамъ мѣсто. жде стъ скомꙑ вам савнъ С 145.23 повелѣшꙙ неьств влъсв.  въꙁложшꙙ  въ вратъ жде  стааго їѡнѫ С 270.15 2. Въвежда подчинени обстоятелствени изречения за място: където жънꙿꙙ жде нѣс сѣалъ.  събраѧ жде нѣс расꙑпалъ С 377.4 раꙁѹмѣвъ же іс ... бѣжа жде ꙁавстъ не раждатъ сꙙ С 404.28 3. Въвежда подчинени обстоятелствени изречения за причина: понеже, тъй като, щом като рее же марѣ къ аћлѹ. како бѫдетъ се. ꙇжде мѫжа не ꙁнаѭ З Лк 1.34 ꙇ реетъ емѹ дрѹже. даждъ м въ ꙁаемъ тр хлѣбꙑ. ꙇжде къ мꙿнѣ. дрѹгъ м. прде съ пѫт ꙇ не ꙇмамъ ьсо положт прѣдъ н҄мъ З Лк 11.6 горе вамъ кънжьнц ꙇ фарсѣі. ꙇ лцемѣр. ꙇжде есте ако ꙇ гроб невѣдом З Лк 11.44 не бо сѩ егда раꙁбогатѣетъ вкъ. л егда ѹмъножітъ сѩ съ німъ слава домѹ его. жде ѹміраѩі не оставітъ лі въсего СП 48.18 въꙁпхъ ѹбѹѹжасъ сꙙ жде прѧхꙿ гь мо С 511.23 4. Въвежда подчинени обстоятелствени изречения за време: когато съ многоѭ нѹждеѭ поведошꙙ . да жде блꙁъ бꙑшꙙ ꙗко дно пьпьрште. мꙑшлꙗахѫ како бꙑ вълѣст къ стѹѹмѹ С 37.2 онамо жде ἐκεῖσε ἔνϑα Там, където же сьде събраатъ  отъходтъ нагъ. онамо жде пае ловѣколюбь намъ трѣ. жде множаш млость С 372.28 жде ... то тѹ ὅπου δ᾿ ἄν ... ἐκεῖ Където ... то там жде ста дъва л тр събран въ мо мꙙ. то тѹ смъ посрѣдѹ хъ С 206.17 жде ... тѹжде ἔνϑα ... κἀκεῖσε Където ... там и жде  прьвѣ бѣшꙙ. тѹжде сѫдѹ бꙑт прѣдъ лцемь льствааго С 60.1 жде бо ... то ἔνϑα ... καὶ Където ... то [и] жде бо хотѣн сѫпротвь бꙑва. то  дръжꙙштꙙѧ страст ѹмъ плѣнѹ бꙑватъ С 334.4—5 З СП С МЛ Гр ἔνϑα ὅπου ὡς ἅμα ἐν ᾧ ὅϑεν ὅς ὅτι ἐπειδή ἐπεί ꙇжде Нвб Ø