Старобългарски речник
дольскъ 
дольскъ -ꙑ прил Идолски, езически л іꙁ гроба долъскааго СЕ 54b 14 іл самъ ес вельꙁѣолъ. ꙇ не вдмъ... л долескъ. л арꙑ любѧ СЕ 54а 15 дольскаꙗ слѹжьба εἰδωλολατρεία Идолопоклонство, езичество, почитание на езически богове небскꙑ крестъ въдрѫжаше сѧ. а ідольскаѣ слѹжъба раꙁорена бꙑваше К 10b 9 Изч СЕ К От гр εἰδωλικός долъскъ ідольскъ долескъ Нвб идолски ВА Бот МлБТР ЕтМл РБЕ идолский остар ВА НГер