Старобългарски речник
аредовъ 
аредовъ прил притеж от ЛИ Яредов [Иаредов], на Яред [Иаред] — един от прадедите на Христос, син на Малелеил и баща на Енох снъ сꙑ ... матѹсаль. еноховъ. ꙇаредовъ. малелелевъ. кановъ М Лк 3.37 Изч М З Гр τοῦ ᾿Ιάρετ ꙇаредовъ