Старобългарски речник
аръ 
аръ м ЛИ Иаир — един от управителите на синагогата в Капернаум ꙇ се прде еднъ отъ архсѹнагогъ. ꙇменемь арь М Мк 5.22 З ꙇ се прде мѫжь къ сѹ. емѹже бѣ мѧ аръ. ꙇ тъ кънѧꙁъ съньмштю бѣ М Лк 8.41 Изч М З А СК Гр ᾿Ιάιρος ꙇарь аръ