Старобългарски речник
а 
а ср мн Теменужки ꙁемьꙗ ѹбо вь се врѣмꙙ веснъно. шпъкъ  їа  нъ цвѣтъ расттъ С 495.16 Изч С От гр [τὰ] ἰα їа Нвб Ø