Старобългарски речник
ꙁьдат 
ꙁьдат -ꙁждѫ -ꙁждеш несв 1. Зидам, съзиждам горе вамъ ѣко ꙁждете гробꙑ проⷬ҇къ. отц же ваш ꙁбшѧ ѩ М Лк 11.47 З подобенъ естъ лвкѹ ꙁждѫштю храмнѫ. ꙇже скопа  ѹглѫб. ꙇ полож основане на камене М Лк 6.48 З ꙁждѫще м мн οἱ οἰκοδομοῦντες Тези, които зидат, съзиждат камень їже не врѣдѹ сътворшѩ ꙁіждѫштеї. сь бꙑстъ въ главѫ ѫгълѹ СП 117.22 аште не гь съꙁждетъ домѹ. въсѹе трѹдшѩ сѩ ꙁждѫштеї СП 126.2 2. Прен. Създавам, сътворявам ї людье ꙁждем вьсхвалѩтъ гѣ СП 101.19 вꙿсе бголѣпъное словомь съставль. ꙁждѧ  дхꙑ СЕ 56b 19  како ꙁждѫтъ сꙙ. така ѹста рее кꙑм шарꙑ коѭ вештѭ С 381.29 ꙁьдат сѧ М З А СП СЕ С Гр οἰκοδομέω κτίζω πλάσσω Нвб зидя, зида остар ОА НГер зиждя остар МлБТР Срв зидам ОА ВА НТ ЕтМл МлБТР БТР АР РБЕ