Старобългарски речник
ꙁълодѣꙗт сѧ 
ꙁълодѣꙗт сѧ -ꙁълодѣѭ сѧ -ꙁълодѣш сѧ несв ꙁълодѣꙗт сѧ на новꙑ мѣсѧцѧ σεληνιάζομαι Лунатик съм, страдам от лунатизъм о ꙁълодѣѭштмъ сѧ на новꙑ мсцѧ М 43b 18 Изч М Нвб Срв злодействувам ОА ВА РБЕ