Старобългарски речник
ꙁълодѣство 
ꙁълодѣство ср Престъпно деяние; злодейство съмотр же м ꙁълодѣство хъ рѫжьно С 443.7—8 Изч С Гр κακουργία Нвб злодейство ОА ВА Бот ЕтМл МлБТР ЕтБАН БТР АР РБЕ Срв злодействие остар ВА