Старобългарски речник
ꙁъловѣрь 
ꙁъловѣрь -ꙗ ср Изповядване на лъжлива вяра, на еретичество прѣпьрѣшꙙ л вꙑ мѫкꙑ. остат сꙙ бѣсованꙗ же мате ꙁълосъмрьтьн. л прѣбꙑвате въ ꙁъловѣр вашемъ С 180.7 Изч С Гр δυσσέβεια ꙁъловѣр Нвб зловерие книж ОА ВА МлБТР РБЕ ЕтБАН