Старобългарски речник
ꙁоровавел҄ь 
ꙁоровавел҄ь -ꙗ м ЛИ Зоровавел — старозаветен юдейски предводител, син на Салатиил, завърнал се пръв от вавилонския плен [I Езд 2.1—2; Аг 2.2] салатіль же роді ꙁоровавелѣ. ꙁоровавель же роді. авіѹда А Мт 1.12, 13 Изч А СК Гр Ζοροβαβέλ От евр Zezubbabel, от асир ZirBabili ’семе, издънка от Вавилон’