Старобългарски речник
ꙁмръньнъ 
ꙁмръньнъ -ꙑ прил Който се отнася до благовонно масло, смирна прде же  некодмъ пршедꙑ къ св ноштѭ прѣжде. несꙑ съмѣшене ꙁмрънно  алгѹно. ѣко  лтръ съто М Йо 19.39 З Изч М З От гр τῆς σμύρνης ꙁмърнъ ꙁмръннъ Срв ꙁмѵрьнъ Нвб Ø