Старобългарски речник
ꙁлатьнъ 
ꙁлатьнъ -ꙑ прил Който се отнася до злато  вꙑ ꙁлатоносвꙑѧ женꙑ ... отъложвъшꙙ ꙁлатьнааго желанꙗ С 447.5 Изч С Гр τῶν χρυσίων Нвб златен ОА ВА Дюв НГер ЕтМл МлБТР АР РБЕ ЕтБАН БТР ДА златни[й] остар НГер ЕтМл МлБТР Срв Златна Панега МИ ВлГ,БЕО Златин ЛИ Златина ЛИ Златев ФИ СтИл,РЛФИ