Старобългарски речник
ꙁлатоносвъ 
ꙁлатоносвъ -ꙑ прил Който носи златни украшения  вꙑ ꙁлатоносвꙑѧ женꙑ вдꙙштꙙѧ. теен женьско. сѭ (!) ѧꙁѫ понѣ допоꙁдѣ нѣкол. отъложвъшꙙ ꙁлатьнааго желанꙗ ... прѣмѣнте ѹтварь ѭже обложен сте С 447.2 Изч С Калка от гр χρυσοφόρος Нвб златоносив остар ВА Срв златоносен ОА ВА МлБТР РБЕ ЕтБАН БТР ДА