Старобългарски речник
ꙁлаткъ 
ꙁлаткъ м Жълтица, златна монета он же ѹслꙑшавъше  рад бꙑвъше дашꙙ мѹ два ꙁлатка С 145.25 Изч С Гр νόμισμα Нвб Срв златица