Старобългарски речник
ꙁлотъ 
ꙁлотъ м ЛИ Зилот — прозвище на ап. Симеон Кананит ꙇ ꙁбъравъ отъ нхъ дъва на десѧте. ѩже  апостолꙑ нарее. смона егоже менова петра ... ꙇ смона нарцаемааго ꙁлота М Лк 6.15 З Изч М З Гр Ζηλωτής