Старобългарски речник
ꙁждтел҄ь 
ꙁждтел҄ь -ꙗ м Строител, създател, творец вдѣвъ ... невдмааго вдма. ꙁждтелѣ въ рабь обраꙁѣ. еръданъ въꙁврат сѧ вьспѧтъ СЕ 3b 3 прошааше брьнье ѹ бръньѣ. пріѩті ꙁіждітелѣ вьсѣмъ К 14b 10 Срв. С453.2 тѹ но хсовъ обраꙁъ. велкѹѹмѹ ковꙿегѹ бож црькꙿві ꙁждтел҄ь. съпасъш жестосръдꙑѧ вьсѧ ѧꙁꙑкꙑ С 460.17 тварь же не раꙁѹмѣ свого ꙁждтелꙗ  творьца С 484.27 Изч СЕ К С Гр πλαστουργός κτίστης δεσπότης Нвб Срв зиждителен прил книж остар РРОДД