Старобългарски речник
ꙁемл҄ьскъ 
ꙁемл҄ьскъ -ꙑ прил Земен, на земята цср ꙁемьсц отъ кꙑхъ премлѭтъ дан М Мт 17.25 ЗI ꙇ тъгда въсплаѫтъ сѧ вьсѣ колѣна ꙁемлъскаѣ М Мт 24.30 А Н ї поклонѩтъ сѩ емѹ цѣрі ꙁемльстії СП 71.11 їсповѣдѩтъ сѩ тебѣ гю вьс црі ꙁемьсті СП 137.4 ї въꙁблагоствѩтъ сѩ о немь вьсѣ колѣна ꙁемьскаѣ СП 71.17 прѣдъсташꙙ цре ꙁемьст С 102.28—29 небесьстї  ꙁемьст коньц. не вьмѣстꙙтꙿ тебе владꙑко С 250.9 Като същ. ꙁемл҄ьскаꙗ ср мн τὰ ἐπὶ τῆς γῆς Земните, човешките неща, свързани със земния свят да съмірітъ небскаѣ і ꙁемьскаѣ К 8b 26—27 Изч М З СК Н СП К С Гр [τῆς] γῆς ꙁемьскъ ꙁемлъскъ Нвб земски остар диал ВА НГер МлБТР РБЕ ЕтБАН