Старобългарски речник
ꙁеведеовъ 
ꙁеведеовъ прил притеж ЛИ Зеведеев, на Зеведей вдѣ ꙇна дъва братра. ꙇѣкова ꙁеведеова. ꙇоана брата емѹ З Мт 4.21 А СК тъгда прстѫп къ немѹ мат сновѹ ꙁеведеовѹ. съ сньма свома М Мт 20.20 ЗI ꙇ поемъ петра.  оба сна ꙁеведеова наѧтъ скръбѣт  тѫжт М Мт 26.37 З А СК ꙇ прѣшедъ отъ тѫдѹ ѹꙁьрѣ ѣкова ꙁеведеова. ꙇ оана братра его М Мк 1.19 З М З А СК Гр [τοῦ] Ζεβεδαίου