Старобългарски речник
ꙁеведе 
ꙁеведе -ꙗ м ЛИ Зеведей — галилейски рибар, съпруг на Саломия и баща на учениците на Христос Яков [Иаков] Зеведеев и евангелиста Йоан вдѣ ꙇна дъва братра. ꙇѣкова ꙁеведеова. ꙇоана брата емѹ. въ кораб съ ꙁеведеомь оцемь ею З Мт 4.21 А СК ꙇ оставльша отъца своего ꙁеведеа въ лад съ наемънкꙑ. по немь дете М Мк 1.20 З Изч М З А СК Гр Ζεβεδαῖος ꙁеведѣ