Старобългарски речник
ꙁвѧщ 
ꙁвѧщ -ꙁвѧгѫ -ꙁвѧжеш несв сег страд същ ꙁвѧгомо ср ед Нещо, което се разнася, разпространява широко, което гърми, звъни [слух, новина, вест] тꙑ л днъ жвеш въ ерѹсалмѣ.  не ѹвѣдѣлъ с бꙑвъшааго вь н҄емь. н л ꙁвꙙгома слꙑшалъ с. н л тварь тꙙ наѹла бꙑвꙿшааго. н л стухѧ С 475.11 Изч С Нвб Срв звекам ’звънтя’ ОА НГер РБЕ