Старобългарски речник
ꙁаѩць 
ꙁаѩць м Заек горꙑ вꙑсокꙑѩ еленемъ. каменъ прібѣжіще ꙁаѩцемъ СП 103.18 Изч СП Гр λαγώς [вар. χοιρογρύλλιος] Нвб заиц диал НГер ЕтБАН заец диал ВА ЕтМл ЕтБАН ДА заяц диал НГер МлБТР ЕтБАН ДА заиц диал ВА ЕтБАН ДА Срв заек ОА ВА НТ Бот АК НГер АР РБЕ ЕтМл ЕтБАН ДА заяк Дюв ДА Заеч МИ ЙЗ,БГИ Зайчан МИ ВК, Мя Заевче МИ Зайчар МИ Зайчари МИ Зайчино МИ Зайчино ореше МИ СНМБ р. Заешка МИ ВК,ОМ Заин кладенец МИ БС, ТГ Заев ФИ Заеков ФИ Заешки ФИ Заяков ФИ Зайов ФИ СтИл,РЛФИ