Старобългарски речник
ꙁаѩт 
ꙁаѩт -ꙁамѫ -ꙁамеш св 1. Взема на заем, заема просѧштѹмѹ ѹ тебе да. ꙇ хотѧштаго отъ тебе ꙁаѩт не отъврат М Мт 5.42 З А 2. Затворя, затъкна, запуша ѹꙁърѩтъ праведън і въꙁвеселѩтъ сѩ.  въсе беꙁаконенье ꙁаіметъ ѹстъ своѣ СП 106.42 цръ же вьꙁвеселітъ сѩ о бѕѣ похвалітъ сѩ вьсѣкъ клънꙑї сѩ імъ. ѣко ꙁаѩ сѩ ѹста глѭщмъ неправъдѫ СП 62.12 ꙁаѩт сѧ Изч М З А СП Гр δανίζομαι ἐμφράσσω Нвб заима диал НГер ДА заема ОА ВА НТ Бот НГер ЕтМл МлБТР БТР АР РБЕ ЕтБАН ДА зема диал ВА РБЕ ЕтБАН