Старобългарски речник
ꙁаѧть 
ꙁаѧть -ꙗ ср Зачатие, забременяване, начало на бременност мⷺца сепⷡ҇ ҃ б҃. ново лѣто  ꙁаѧте оанѹ крсттелю А 121а 17 Срв. СК131а 6 Е35б 16 мⷺца деⷦ҇ ꙁ҃ ꙁаѧте стꙑѩ аннꙑ. бцѫ А 128b 22 се бо стъ шестꙑ мѣсꙙць. ꙁаꙙтю їѡановѹ С 245.15 Изч А СК Е С Гр σύλληψις ꙁаѧт ꙁаꙙте Нвб зачатие остар ОА ВА ЕтМл МлБТР АР РБЕ БТР зачетие остар ВА