Старобългарски речник
ꙁатвор҄ень 
ꙁатвор҄ень -ꙗ ср Уединение, изолираност от света ꙁде на мльанъно мѣсто ... по вьсꙙ же асꙑ. съмрьть помꙑшл҄ѣѧ дѹшѫ своѭ въстав на бол҄ьшꙙ трѹдꙑ ... ꙁатворенмъ же  мльанмъ паѭнꙑ хѹждъшѫѭ славѫ ѹмор С 274.13—14 Изч С Гр χωνευτήριον ꙁатворен Нвб затворение остар ВА Срв затваряне ОА Дюв НГер ЕтМл МлБТР РБЕ затваряние остар ОА ВА Бот