Старобългарски речник
ꙁасъвѣдѣтельствоват 
ꙁасъвѣдѣтельствоват -ꙁасъвѣдѣтельствѹѭ -ꙁасъвѣдѣтельствѹш св Осведомя, съобщя, направя съобщение молѭ тѧ ѹбо отье. да  посълеш въ домъ отца моего ... імамъ бо пѧть братрѩ. ѣко да ꙁасъвѣдѣтельствѹѹтъ мъ. да не  т прдѫтъ на мѣсто се мѫъное М Лк 16.28 З слꙑшіте люде моі і ꙁасъвѣдѣтельстѹѭ вамъ їлю ѣште мене послѹшаеші СП 80.9 како т ꙁасъвѣдѣтельствѹетъ намъ. ꙇꙁвѣстѹѩ. ѣко слово въꙁданью сътворт ꙇмаш СЕ 82b 13—14 Изч М З СП СЕ Гр διαμαρτυρέομαι διαμαρτύρομαι Нвб засвидетелствувам ОА ВА Бот ЕтМл МлБТР АР РБЕ БТР