Старобългарски речник
ꙁастѫпьнца 
ꙁастѫпьнца ж Застъпница тѧ въстнѫ сповѣдаѫще. мамъ грѣшн ꙁастѫпнца Е 28б 7 Изч Е Гр προστάτις Нвб застъпница ОА ВА ЕтМл МлБТР АР РБЕ БТР