Старобългарски речник
ꙁастѫпл҄ень 
ꙁастѫпл҄ень -ꙗ ср Застъпничество, помощ, защита мої естъ галаадъ. і мо естъ манасі.  ефреемъ ꙁастѫпленье главꙑ моеѩ СП 107.9 тꙑ же гі не ѹдалі помошті твоеѩ отъ мене. на ꙁастѫпленъе мое пріꙁърі СП 21.20  о вꙿсѣхъ трѣбѹѭщхъ твоеѩ гі. помощ ꙇ ꙁастѫпленѣ гю по. ꙁастѫп сп помлѹ. съхран нꙑ бже СЕ 61а 22 обѣштаваѧ цѣсарьскꙑѧ любьве. ꙁастѫпьн старѣшнамъ. дѣан мѣню С 50.8—9 ѹмѫдр м мѫдрьстѭ твоѭ. ꙗко нꙑнꙗ врѣмꙙ же отъ тебе ꙁастѫпьн С 103.16 (... съ градь ꙁд)аемъ  дѣлаемъ їѡаном самодрьжъцемъ блъгарьско(мь  п)омощїѫ  молїтвамї прѣстьіѧ владцѧ нашеѧ бцѧ ї в(ъ ꙁаст)ѫпенїе ів і врьховънюю аплъ В СП СЕ С В Гр ἀντίληψις ꙁастѫпленъе ꙁастѫпьн ꙁастѫпеніе Нвб застъпление остар ВА РБЕ