Старобългарски речник
ꙁастѫпат 
ꙁастѫпат -ꙁастѫпаѭ -ꙁастѫпаш несв 1. Отстъпвам назад онъ же въ мльанї сꙑ. вьꙁьрѣвъ вдѣ кꙑхъ бѣсъ сьсѫмнꙙште сꙙ го.  ꙁастѫпаѭштꙙ отъ страха.  повелѣвъ мъ прт къ себѣ ... въпрашааше... ьсо рад прдосте С 37.6 Давам преднина на някого или нещо; отстъпвам. бъ въ варъхъ его ꙁнаемъ естъ. егда ꙁастѫпаетъ  СП 47.4 ꙇ главѫ [ка] на вꙑшънмъ мѣстѣ полож. і на не множѣшѣ ювьствѣ ѹтвръждь. не ꙁастѫпаѭща дрѹгъ дрѹга. власꙑ же главѫ покрꙑлъ ес. да не врѣдтъ сѧ ꙁмѣненемь вѣтръ СЕ 7b 9 2. Застъпвам се за някого, защитавам, помагам ꙇ шлѣмъ спнью прѩт. ꙇ меь дховънꙑ. еже естъ глъ бже. ꙁастѫпаѩ. неꙁгланънааго. въꙁдꙑханѣ срца СЕ 94а 11 насъ ꙁастѫпате вънѫ. мѫште бо васъ ꙁастѫпꙿнкꙑ ... не въꙁбомъ сꙙ С 68.10 вь бѣдахъ вьсѣхъ ꙁасѫпате С 67.23—24 мамъ бо вьсѣхъ вѣкъ цѣсара бога ꙁастѫпаѭшта мꙙ С 162.4—5 тако же творааше вьса лѣта жтꙗ свого ... нштелюб ꙁастѫпаѧ С 207.19 Изч СП СЕ С Гр ἀντιλαμβάνομαι συμμαχέω ὑπερασπίζω ὑποδύνω παρεμποδίζω Нвб Срв застъпвам ОА ВА Дюв РБЕ застъпам диал ВА застъпям диал НГер РБЕ застъпувам диал ОА ВА застъпнувам диал МлБТР