Старобългарски речник
ꙁапослѹшат 
ꙁапослѹшат -ꙁапослѹшаѭ -ꙁапослѹшаш несв Засвидетелствам с въспомна ... (по)слѹшаѧ (погр. вм. ꙁа(по)слѹшаѧ, Мирчев, Кодов, с. 236) прѣдъ бмъ Е 1б 12 Изч Е Гр διαμαρτύρομαι Нвб Срв послушам