Старобългарски речник
ꙁапеатьлѣт 
ꙁапеатьлѣт -ꙁапеатьлѣѭ -ꙁапеатьлѣш св 1. Означа с белег, обознача; запечатам он же шедъше ѹтвръдішѧ гробъ. ꙁапеѣтлѣвъше камень. съ кѹстодеѭ А Мт 27.66 да ѹбо аште гробъ ꙁапеатьлѣтъ сꙙ. не бѫдетъ прокаꙁьства нкогоже С 440.4—5 господьн҄ь ѹбцꙙ ꙁапеатьлѣшꙙ гробъ С 472.22—23 ꙁапеатьлѣнъ ἐσφραγισμένος Запечатан дадꙙтъ сꙙ рее ꙁапеатьлѣнꙑѧ к҄нгꙑ. мѫжѹ вѣдѫштѹ псмена С 246.8 2. Прен. Потвърдя, засвидетелствам прмꙑ его съвѣдѣтельство ꙁапеатьлѣ. ѣко бъ ст(не)ненъ естъ М Йо 3.33 ꙁапеатьлѣт сѧ Изч М А О С Гр σφραγίζω Нвб Срв запечатя ОА ВА Дюв АР РБЕ БТР ДА запечатам ОА ВА НТ Бот НГер ЕтМл МлБТР АР РБЕ БТР запечатувам остар МлБТР