Старобългарски речник
ꙁападьнъ 
ꙁападьнъ -ꙑ прил същ ꙁападьнъ м ед λίψ Западният вятър въꙁдвіже югъ до небесі. ї наведе слоѭ своеѭ ꙁападенъ СП 77.26 ꙁападьнꙑѩ странꙑ τὰ ᾿Ιλλυρίων ἔϑνη Запад; страните, които са на запад нѣстъ дошла ꙁападънꙑхъ странъ арꙗнъскаꙗ хѹла С 197.19—20 Изч СП С Нвб западен ОА ВА АК Бот НГер МлБТР АР РБЕ БТР западни[й] остар ВА НГер ЕтМл