Старобългарски речник
ꙁаматорѣт 
ꙁаматорѣт -ꙁаматорѣѭ -ꙁаматорѣш св Застарея, остарея, стана на преклонна възраст  не бѣ ма ѧда. понеже бѣ елсаветь неплодꙑ. ꙇ оба ꙁаматорѣвъша вь дьнехъ свохъ бѣашете М Лк 1.7 З А аꙁъ бо есмъ старъ  жена моѣ ꙁаматорѣвъш вь дьнехъ свохъ М Лк 1.18 З А і бѣ анна пророца. дъшт фанѹлева. отъ колѣна асѹрова. с ꙁаматорѣвъш въ дьнехъ мноѕѣхъ М Лк 2.36 Изч М З А СК Гр προβαίνω ꙁаматерѣт Нвб заматорея диал остар ОА НГер ЕтМл МлБТР РБЕ