Старобългарски речник
ꙁакрꙑт 
ꙁакрꙑт -ꙁакрꙑѭ -ꙁакрꙑш св Закрия, покрия  ꙁакрꙑвъше бѣхѫ по лцю. въпрашаахѫ же  глще прорьц кто тѧ ѹдар М Лк 22.64 З повѣждь м ѹбо ѡ ждовне ... како л вьлежш кнгахъ ... ослѹшаѧ сꙙ ... а тꙑ лствмъ ꙁакрꙑвъ о с. вьсь сꙙ тамо прѣда С 335.11 Изч М З С Гр περικαλύπτω ἐναποτήκω Нвб закрия ОА ВА НТ Бот АК Дюв НГер ЕтМл МлБТР АР РБЕ ДА