Старобългарски речник
ꙁаконоположень 
ꙁаконоположень -ꙗ ср Създаване на закон, законодателство нъ въсходтъ на горѫ  тъ. непрѣходънꙑ прѣшьдъ мракъ. богообраꙁъно прмл҄етъ. раꙁѹмьнꙑм въꙁводмъ степеньм ꙁаконоположен С 277.13—14 Изч С Калка от гр νομοϑεσία ꙁаконоположен Нвб законоположение книж ОА ВА ЕтМл МлБТР АР РБЕ БТР