Старобългарски речник
ꙁаконодаꙗт 
ꙁаконодаꙗт -ꙁаконодаѭ -ꙁаконодаш несв сег деят същ ꙁаконодаѩ м ед ὁ νομοϑετῶν Законодател їбо блственіѣ дастъ ꙁаконодаѩі СП 83.7 Изч СП Нвб Срв законодателствувам книж ОА ВА РБЕ