Старобългарски речник
ꙁаклѧт 
ꙁаклѧт -ꙁакльнѫ -ꙁакльнеш св Закълна някого, помоля го в името на нещо  въ продлъжен пршъдъ рѣ. ꙁаклꙙ  да повѣстъ мѹ о себѣ С 294.25 Изч С Гр ὁρκίζω. ¨ Нвб закълна, закльна остар Дюв НГер Срв закълна ОА ВА НТ ЕтМл АР РБЕ ЕтБАН БТР