Старобългарски речник
ꙁамат 
ꙁамат -ꙁамлѭ -ꙁамл҄еш несв Заемам, вземам в заем ꙁаемлетъ грѣшьнкъ і не вьꙁвраттъ СП 36.21 Изч СП Гр δανείζομαι Нвб заимам остар диал Дюв МлБТР РБЕ ДА заемам ОА ВА НТ Бот АК НГер МлБТР РБЕ ЕтБАН БТР ДА