Старобългарски речник
ꙁаꙁорьнъ 
ꙁаꙁорьнъ -ꙑ прил 1. Подозрителен, съмнителен лѣпо бо бѣше сѣдꙙштемъ мъ.  стрѣгѫштемъ бꙑт въстаню ... аште л ммошъдъшемъ.  отъшъдъшемъ бѫдѫтъ. стражемъ хотѣаше ꙁаꙁорьно дѣло бꙑт С 444.3 2. Порицаван, укоряван каꙗ бо бѣ бѣда словомъ съхнѫт смокв а не словомъ плода мѣт ... можааше  словомъ плодънѫ сътворт ... обрꙙштетъ сꙙ  господꙿ по дномѹ обраꙁѹ. хвалмъ ѹбо ꙗко словомъ ѹсѹш. ꙁаꙁорьнъ же ꙗко беꙁ ѹма ѭ проклꙙ С 346.2 Изч С Гр μεμπτέος ὔποπτος Нвб за̀зорен остар диал ОА ВА НГер ЕтМл МлБТР РБЕ ЕтБАН РРОДД