Старобългарски речник
ꙁадѣꙗт сѧ 
ꙁадѣꙗт сѧ -ꙁадѣѭ сѧ -ꙁадѣш сѧ несв Загръщам се, обвивам се, покривам се ꙁапрѣщаетъ т гь. ꙇ ꙁгонтъ тѧ трѧсавце. крадѫщѣ ота слѫ его. тъмоѭ ꙁадѣѭщ сѧ. ѣко  тать СЕ 47b 15 Изч СЕ Нвб задея се остар ОА